İzaleyi Şüyu Davalarında Paylaşma Usulü

İzaleyi Şüyu Davalarında Paylaşma Usulü

Hukukumuzda miras bırakanın  (muris)vefatı sonrası tüm malvarlığı bir bütün olarak  tüm mirasçılarına (külli haleflerine)geçer. Buna elbirliği ortaklığı denir ve kanunen ortaya çıkan bir durumdur. Ancak tabi ki  mirasçılar kendi aralarında anlaşarak bu bütünlüğü(ortaklığı) ortadan kaldırabilirler.

Ancak böyle bir uzlaşma her zaman mümkün olmayabilir. Yani ölen kişinin malları tüm mirasçıların onayı ile paylaşılamaz ya da devredilemez.İşte bu durumda mahkemeye müracaat edilir ve miras mallarının mahkeme kanalı ile paylaştırılması istenir.

Peki ama bu paylaşım nasıl olacaktır?

İşte bunun iki yolu vardır. Aynen taksim ve satış suretiyle taksim.

Aynen taksim malın eşya olarak bölünmesi,kısımlara ayrılması gibi özelliğini muhafaza ederek ve zarar vermeden paylara ayrılabilmesi halinde mümkündür .Medeni kanunumuz 699/2 maddesi gereği eğer tek bir mirasçı bile aynen taksim talep etmiş ise,hakim koşulların olması halinde bu yolu tercih edecektir.

Ancak malın vasfı gereği bu yol mümkün değilse(örneğin bir otomobil ya da bir apartman dairesindeki ortaklığın giderilmesi)  mal satılarak satış bedeli, gerekli masraflar mahsup edildikten sonra mirasçılara,yasal miras payları oranında paylaştırılır.

Ortaklığın giderilmesi davaları da başlı başına bir uzmanlık konusu olup,özellikle bir hak kaybına ve zarara uğramamak adına izmir hukuk büromuz gibi deneyimli bir hukuk bürosu ile çalışılmasını önermekteyiz.

İlginizi Çekebilir