Miras Avukatı

Miras Avukatı

MİRAS HUKUKU: Miras avukatı, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda yetkinliğe sahip olan ve anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol alan kişidir. Miras avukatı, bu alanda davalarda tecrübe sahibi olan ve bu alanda kendisini yetiştirmiş avukatlar içinde yer alır. Miras işlemlerinde teorik bilginin yanında tecrübeye de bakılır. Miras, ölen kişinin yasal varislerine bıraktığı malların toplamı olarak tanımlanır. Miras hukuku da bir kişinin ölümü sonrasında mal varlığının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. İşte miras avukatı da miras hukukunu ilgilendiren her türlü davada ilgili kişilere yol gösteren, olası anlaşmazlıklarda çözüm için etkin rol alan avukattır. Bu avukatlar, müvekkillerinin oluşabilecek hak kayıplarını engellemekle görevlidir. Miras avukatı aynı zamanda vasiyetname hazırlama noktasında da kendine danışanlara yol gösterir.