İzmir Avukat - İnanç Balcı Hukuk BürosuHakkımızda

Temelleri 2006 yılına kadar uzanan İnanç Balcı Hukuk Bürosu, idealist ve azimli bir hukukçu olan Avukat İnanç BALCI tarafından kurulmuştur.
Bir süre için çalışmalarını Alsancak semtinde sürdüren büromuz uzun zamandan bu yana personeliyle birlikte örgütlü bir hukuk bürosu olarak bu günkü adresinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Büromuz İzmir Adliyesi'ne çok yakın elverişli konumu ve yeterli uzman personeliyle ve yetiştirmekle gurur duyduğu stajyer avukatlarıyla, hukukun hemen her dalında ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermektedir.

Hukuki Danışmanlık

  • Aile hukukundan doğan her türlü dava
  • Ceza hukuku-kamu davaları
  • Şirketler hukuku ve Danışmanlık Hizmetleri
  • İş hukukundan doğan her türlü dava
  • Tanıma ve Tenfiz davaları
  • Tüketici hakları ihlallerinden doğan davalar
 

Avukatlık Hizmetlerimiz

Merak Ettikeriniz

Avukat Nedir?
Avukat; hukuk fakültesinden mezun olmuş, yargı makamlarında kişilerin haklarını iddia ve savunma kapsamında koruma görevini üstlenmiş kimsedir. Hukuk fakültesinden mezun olan avukatlar, avukatlı stajını yaptıktan sonra avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak devam ettirirler. Avukat, hukuksal süreçlerde ve işlemlerde kişilere ya da kurumlara yol gösterip mahkemeler huzurunda ilgili kişilerin ya da kurumların yasalar çerçevesinde haklarını savunmayı meslek edinmiş kimsedir. Gerekli kanunları ve mevzuatları bilen avukatlar, faaliyette bulunabilmek için çalıştıkları şehirde yer alan baroya kayıtlı olmak zorundadır. Avukatlar, baroya kayıt olduktan sonra faaliyet gösterebilirler. Örneğin İzmirdeki avukatlar, İzmir barosuna kayıt olduktan sonra mesleklerini icra edebilirler. Avukatlar, kendilerine başvuran kimselere önerilerde bulunur. Avukatların yardımcı olup davasını üstlendiği kimselere müvekkil adı verilir. Müvekkilin başvurduğu konunun niteliğine göre gerekirse mahkemede duruşma esnasında hâkim karşısında avukat müvekkilinin her türlü yasal haklarını savunur. Savunmada istenen ve beklenen neticeyi elde edebilmek için gerekli ön çalışma avukatlar tarafından yapılır.
Avukat Ne İş Yapar?
Avukatlık mesleği, günümüzde çeşitli hadiseler ve anlaşmazlıklar karşısında kişilerin müracaat ettiği bir kurumdur. Avukatların sadece davalarını üstlendiği kişilere yani müvekkillere yol gösterdiği, yardımcı olduğu bilinir ama bu dar çerçeveli bir yaklaşımdır. Esasında bir avukat, hukuk kurallarının tam anlamıyla uygulanabilmesi noktasında yargı organlarına, hâkimlere, resmi ve özel kuruluşlara da yardımcı olurlar. Avukatlık kanununda yazılı şartları taşıyan ve bir baroya kayıtlı olan avukatlar; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacaklarına dair ruhsatname alırken and içerler. Esasında haklarını koruması ya da savunması için herkes tarafından en iyi avukat aranır. En iyi avukat, avukatlık mesleğine başlarken verdiği söze sadık kalarak mesleğinin onurunu en üstte tutan avukattır. İdealist ve azimli olan İzmir avukat İnanç Balcı da avukatlık hizmetini bu çerçevelerde sürdüren avukatlar arasında yer alır. Mahkemelerdeki duruşmalarda “cübbe” adı verilen uzun, yenleri geniş, düğmesiz kıyafeti giren avukatlar, kanunlara tam olarak vakıf olan kişilerdir. Bir avukatın zaten başarılı olabilmesi ve Avukat İnanç Balcı’nın da tabiriyle “tuttuğunu koparabilmesi” için kanunları çok iyi bilip bu bilgilerini de açık, net, anlaşılır biçimde ifade edebilmesi gerekir.
Neden avukata ihtiyaç duyulmaktadır?
Türkiye’deki hukuk siteminde davaların bir avukat aracılığıyla takip edilme zorunluluğu yoktur. Bazı özel durumların haricinde avukatlık yasasının 35/3 maddesine göre dava açabilecek evsaftaki herkes kendi davasına ait evrakını düzenleyebilir, bizzat dava açıp kendi işini takip edebilir. Ancak kompleks bir yargılama sistemine sahip olan ülkemizde en iyi avukat dahi bazen zorlanabilmektedir. Hal böyleyken hak kaybına uğramamak ve hukuki süreçleri doğru biçimde yürütebilmek adına bir avukata ihtiyaç duyulur. Avukat olmadan yapılan hukuki işlemlerde hata yapma ihtimali çok yüksektir. Mesela önemli bir ceza yargılamasında mahkeme huzurunda yapacağınız savunmada yapılacak bir hatalı savunma yıllarınızın ziyan olmasına neden olabilir. Bunun yanında avukatlar, bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda kişi ya da kurumların hukuki süreçlerini daha iyi ifade edip yargılama sürecine ciddi katkı sunarlar. Hukuki bilginize ve yargılama yöntemine dair bilgi eksiğiniz varsa mutlaka bir avukat ile hareket etmelisiniz. İzmir avukat İnanç Balcı bu konuda sizinle tecrübelerini paylaşarak size yardımcı olabilir.
Avukat Ücretleri Ne Kadardır?
Avukatlık ücretleri, baro tarifesine göre belirlenir. Bu tarife, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Avukatlık ücreti, istenilen hizmetin niteliğine göre değişir. Çünkü avukatlık hizmeti de kendi içinde çeşitli başlıklara göre farklılık arz eder. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti istenen alan farklı tarifelerden ücretlendirilir. Ayrıca mesela bir ceza davası ile bir boşanma davasının ücret tarifesi de kendi içinde farklılık gösterir. Bunun yanında İzmirdeki avukatlar ile İstanbuldaki avukatların bile ücret tarifesi farklı farklıdır. Mesela yazımızda pek çok alanda örnek gösterdiğimiz Avukat İzmir İnanç Balcı, İzmirdeki ücret tarifesini uygulayan avukatlardan biridir. Avukat ücretleri ne kadardır? Sorusunun en makul ve doğru cevabı, almayı düşündüğünüz hizmetle alakalı ayrıntılı bilgi vereceğiniz avukatınız tarafından size verilebilir. Bahsedildiği üzere avukatlık ücretini etkileyen ve değiştirebilen pek çok faktör bulunur.
İzmir’deki En İyi Avukat Nasıl Seçilir?
En iyi avukat, tabiri halkımız arasında pek çok kişi tarafından kullanılagelir. Lakin bu göreceli bir kavramdır. Kime göre ya da neye göre en iyi avukat? Bu, herkesin bakış açısına göre değişebilir. İzmirdeki avukatlar, çok farklı alanlarda faaliyet gösterir. Ceza hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, icra iflas hukuku, vergi hukuku gibi pek çok alanı ilgilendiren hukuk türleri arasında uzmanlaşma söz konusudur. Yani her avukat, her hukuk türüyle genel manada ilgilenmez. Avukatların genel itibariyle kendilerine seçtikleri bazı alanlar bulunur. Avukat İzmir İnanç Balcı bağlamında meseleyi örneklendirelim. İnanç Balcı, hukuki danışmanlık yanında ceza hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, miras hukuku gibi alanlarda hizmet verir. Bir dava sürecinde haklılığını ispat etmek isteyen herkes elbette en iyi avukatın kendisini temsil etmesini ister. İzmirdeki avukatlar bağlamında konuyu ele aldığımızda öncelikle tercih edeceğiniz avukatın bilgi birikimi, tecrübesi, alana hâkimiyeti, iş disiplini gibi hususlarda ne derece yeterli olduğu önemli ana başlıklar olarak karşımızda çıkar. Siz bu noktalarda avukatın yeterliliğinden emin olmalısınız. Bir ön araştırma yapmak gerekir. Tercih etmeyi düşündüğünüz avukatın bürosuna uğramadan kendisine ait internet sitesinden sağlıklı bir araştırma yaparak işe başlayabilirsiniz. Bu ön araştırma safhasından sonra kafanıza takılan konuları avukatın kendisiyle görüşüp tercihinizi yapabilirsiniz.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita