Miras Avukatı

1Miras Avukatı Nedir?
Miras avukatı, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda yetkinliğe sahip olan ve anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol alan kişidir. Miras avukatı, bu alanda davalarda tecrübe sahibi olan ve bu alanda kendisini yetiştirmiş avukatlar içinde yer alır. Miras işlemlerinde teorik bilginin yanında tecrübeye de bakılır. Miras, ölen kişinin yasal varislerine bıraktığı malların toplamı olarak tanımlanır. Miras hukuku da bir kişinin ölümü sonrasında mal varlığının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. İşte miras avukatı da miras hukukunu ilgilendiren her türlü davada ilgili kişilere yol gösteren, olası anlaşmazlıklarda çözüm için etkin rol alan avukattır. Bu avukatlar, müvekkillerinin oluşabilecek hak kayıplarını engellemekle görevlidir. Miras avukatı aynı zamanda vasiyetname hazırlama noktasında da kendine danışanlara yol gösterir.
2Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?
Miras avukatı, miras hukukunun alanına giren pek çok davaya bakar. Bu bağlamda miras avukatının miras hukuku noktasında reddi miras davası, tenkis davası, tapu iptal davası, ortaklığın giderilmesi davası, muris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası gibi davalara çoğunlukla bakar. Bunlara ilaveten miras avukatı, vasiyetname düzenlenmesi ya da iptali, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi gibi işlemlerde de hukuki danışmanlık ve takip hizmetleri verir. Bu davalardan tapu iptal davası, miras bırakan kişinin hayatta iken gerçekleştirdiği hileli devir işlemlerinin iptali için açılır. Yine aynı biçimde muris muvazaası da mirastan mal kaçırma olarak tanımlanır. Bu dava türü içinde tapu iptal ve tescil işlemleri de yer alır. Tenkis davası, varisin miras içindeki saklı payı içinde yaşadığı kayıplar üzerine açılır. Örneğin İzmir’de yaşıyorsanız İzmir miras avukatı şeklinde yapacağınız basit bir arama ile konu ile ilgili yetkili avukatlara ulaşabilirsiniz.
3Miras Davası Nasıl Açılır?
Miras davası, miras bırakan kişinin vefatından sonra açılabilir. Bu aşamada ilk bakılması gereken, miras bırakan kişinin herhangi bir vasiyetname düzenleyip düzenlemediği hususudur. Eğer yasal bir vasiyet mevcutsa miras paylaşımı bu vasiyete göre yapılır. Ancak vasiyet olmadığı takdirde miras paylaşımı çok karışık bir hal alabilir. Bunun için her varisin ne kadar miras alabileceğinin belirlenmesi için miras tespit davası açılmalıdır. Bu davada yapılacak araştırma ve tespit neticesinde ilgili mal varlığı vârisler arasına payları miktarınca paylaştırılır. Bir kişinin mirasçı olduğunu ispatlaması için mahkemeden mirasçı olduğuna dair belge alması gerekir. Miras avukatı İzmir bölgesinde yaşanan bu tür durumlarda size yol gösterebilir.
4Vasiyetname Nedir, Nasıl Düzenlenir?
Vasiyetname, vasiyet sahibinin vefatından sonra mal varlığını kimlere bırakacağını gösteren belgedir. Bir kişinin vasiyette bulunabilmesi için bazı koşulları taşıması gerekir. Vasiyetname düzenlenebilmesi için kişinin on beş yaşını doldurmuş olması ve ayır etme gücüne sahip olması gerekir. Vasiyetname bırakacak kişinin kanunlara göre vasiyet iradesinin hür olması gerekir. Miras hukukunda vasiyetname düzenlemesi bazı şarlara bağlıdır. Vasiyetname, miras bırakacak kişinin el yazısı ile veya sözlü biçimde düzenlenebilir. Ayrıca resmiyet kazandırılarak iki tanığın katılımıyla sulh hâkimliği ve noterler tarafından da düzenlenebilir. Noterde ya da sulh ceza hâkimliğinde düzenlenen vasiyetname için miras bırakanın sağlık raporu ve şahitlerinin sözlü beyanları önem arz eder. Vasiyetname düzenlemedeki en önemli iki kriter miras bırakanın ehliyeti ve son arzusunu içermesi hususlarıdır. Bir miras avukatı bu konuda gerekli en doğru açılamaları yaparak ilgilere yol gösterebilir.
5Miras Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?
Türk Medeni kanuna göre miras bırakan kişi, mirasını ya da belirli bir malını sözleşme yaptığı kişiye ya da üçüncü bir kişiye bırakabilir. Miras sözleşmeleri, olumlu miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. Bir miras sözleşmesinin geçerlilik taşıyabilmesi için resmi vasiyetname biçiminde düzenlenmesi gerekmektedir. Miras sözleşmesine taraf olan kişiler, isteklerini resmi memura aynı zamanda bildirirler ve bu sözleşme iki tanığın önünde imzalanır. Miras sözleşmesi tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılıp sonlandırılabilir. Bu açıklamalar haricinde özel durumlar için İzmir miras avukatı bağlamında bir araştırma yapılıp danışmanlık hizmeti alınabilir.
6Miras Payı Nasıl Hesaplanır?
Kanunlarda miras paylaşımı belirlenmiştir. Kanunen belirlenen mirasçılar vefat eden kişinin alt soyu ve eşidir. Alt soy miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve bu soy ağacından alta doğru yayılan kişilerdir. Çocuklar varken torunlara miras düşmez. Altsoy varislerin tamamı mirastan eşit pay alırlar. Eğer bunlardan birisi vefat ederse yerine yasal halefi mirastan payını alır. Aksi bir düzenleme olmadığı müddetçe miras payı miras bırakan kişinin serbest iradesine göre tespit edilir. Eğer miras bırakın kişi paylaşım kurallarını belirlemişse vârisler bu kurallara uymak zorundadır. Fakat miras bırakan kişi kasıtsız biçimde pay dağılımı konusunda bir eşitsizlik ortaya çıkardıysa bu durum dikkate alınmaz. Böyle bir şeyin çözümü tabii ki mirasçıların kendi aralarında yapacakları anlaşmaya bağlıdır. Anlaşmazlık durumunda sulh hâkimine bu durumun çözümü için başvurulabilir. Miras avukatı İzmir özelinde bu tür durumlarda mirasçılara gerekli bilgilendirmeyi yapıp konunun çözümünde etkin rol oynayabilir.
7 Miras Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?
Miras Avukatı Ücretleri Miras avukatı ücreti, bu avukata başvuracak kişilerin merak ettiği bir husustur. Miras avukatı, miras hukuku ile ilgili danışmanlık ya da davalık bir durumda kişilere yardımcı olurken elbette bunu bir bedel karşılığında gerçekleştirir. Yalnız miras avukatı ücreti kesin olarak belirlenemez. Çünkü davanın türü, niteliği, iş yükü, dava masrafları ve avukatın tecrübesi gibi pek çok husus fiyatlarda farklılık oluşturur. Davanın bulunduğu şehir de fiyatlar üzerinde farklılığa neden olabilir. İzmir miras avukatı ile Ankara miras avukatı ücretleri farklılık arz edebilir. Miras avukatı İzmir için farklı fiyat talep edebilir. Ancak burada barolar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uyulması gerektiğini hatırlatalım.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita