İş Hukuku Avukatı

1İş Davası Nedir?
İş davası, işçi ve işveren arasında gerçekleşen anlaşmazlıklarda İş Mahkemesinde açılan davalardır. Ülkemiz hukuk sistemi içerisinde önemli bir yer tutan iş davaları, normalden daha uzun süren davalar arasında yer alır. İş Mahkemelerinde iş davaları için gerekli olan bir ön hazırlık aşaması da söz konusudur. Dava dosyası incelenerek ortada iş hukukunu ilgilendiren bir hukuksuzluğun olup olmadığı durumu incelenir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa davanın kabulü ve görülmesi süreçleri ortaya çıkar. Benzer bir durum Medeni Hukuk içerisinde yer alan boşanma davaları için de geçerlidir. Ülkemizin önemli merkezlerinden İzmir’de de sıklıkla işveren ve işçi arasında yaşanan uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş davaları görülür. Bu noktada hem davalı hem de davacı açısından iş davası avukatı İzmir genelinde araştırılır. Çünkü dava, hukuki bir süreçtir ve iş davası avukatlarından destek almak kişi ya da kurumlara her zaman önemli bir avantaj sağlar. İzmir iş davası avukatı tarafından sizin için önemli olan iş davası rahatlıkla takip edilebilir.
2İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?
İş Mahkemesinde dava işçi ve işveren arasında çözülemeyen uyumsuzluklar ya da İş Kanunundan kaynaklı hak ve taleplere ilişkin olarak açılabilir. Yeni yürürlüğe giren düzenleme ile işçi işveren ihtilafında öncelikle arabulucuya başvurulur. Arabulucu da ihtilafı da çözemezse İş Mahkemesine başvurulur. Uğradığınız haksızlıkla alakalı öncelikle işyerine noter aracılığıyla ihtarname çekmelisiniz. Sonrasında dava dilekçenizi hazırlamanız gerekir. Dava açma sebebini açıkça belirtip talebinizi de ilave etmelisiniz. Son aşama olarak dilekçenizi İş Mahkemenize teslim etmelisiniz. Bütün bu süreçler kişinin kendi başına yapabileceği şeyledir. Ancak hak kaybına uğramamak adına İzmir iş davası avukatı desteği önemlidir. Bunun için bir iş davası avukatına müracaat etmenizi tavsiye ederiz.
3İş kazası sonucunda açılabilecek tazminat davaları nelerdir?
Alınan bütün tedbirlere rağmen iş kazaları yaşanabilmektedir. İş kazası, sigortalı bir çalışanın çalıştığı yerde yaşadığı yaralanma, sakatlanma, iş gücü kaybı gibi sonuçları doğuran eylemler olarak kabul edilir. İş kazası sonrasında ölüm ya da yaralama söz konusuysa ceza davası, cumhuriyet başsavcılığı ve kolluk güçleri tarafından başlatılan soruşturma sonrasında açılır. Buna ilaveten işçi, iş kazası sonrasında tazminat davası açabilir. İşçinin açabileceği üç tazminat davası söz konusudur. Bunlar; maddi tazminat davası, manevi tazminat davası ve destekten yoksun kalma tazminatı davasıdır. İzmir iş davası avukatı, bu konularda işçilere gerekli hukuki danışmanlık hizmetini sunabilir. Bu kazalarda önemli iki tazminat davası hakkında kısaca bilgi verelim: -Maddi tazminat davası 6098 Sayılı Borç Kanuna göre işçinin iş kazası sonrası uğradığı zararın tazmini için maddi tazminat davası açabilir. İş kazası neticesinde ölen ya da zarar gören işçi ya da yakınları tarafından açılacak tazminat davasıyla işverenden bazı giderlerin karşılanması talep edilebilir. Tazminat davası açacak kişiler Kanunun 53. maddesine göre cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ve ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradığı kayıpları; 54. maddeye göre ise tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünün kaybedilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı sebeplerden dolayı maddi tazminat davası açılabilir. -Manevi tazminat davası İşçinin iş kazası geçirmesi sonucunda manevi tazminat davası hakkı da doğar. Bu durumla ilgili maddeler de 6098 Sayılı Borç Kanuna göre düzenlenir. İşçinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi halinde hâkim, olayın özelliklerine göre bir miktar paranın da manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Bunun için fiil sonucunda bir zarar meydana gelmesi ve fiilin hukuka aykırı olması gerekir. İş davası avukatı İzmir içinde tespit edilmeli ve bütün bu önemli konular için hukuki destek alınmalıdır.
4İş Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
7036 sayılı İş Mahkemesi Kanununda İş Mahkemelerinin görevleri belirlenmiştir. Bunları birkaç madde halinde sıralayabiliriz: * İşçi ve işveren arasındaki, iş ilişkileri kapsamında sözleşme ve kanunlardan doğan her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar iş mahkemelerinin çalışma alanları arasında yer alır. * İşçinin kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat alacaklarına dair mevzular iş mahkemelerinin sorumlulukları arasındadır. * İşçinin ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı gibi alacak davaları da iş mahkemelerinin bakmakla yükümlü olduğu konular arasında yer alır. * İş kazasından kaynaklanan sakatlık ya da ölüm gibi durumlardan kaynaklanan tazminat davalarına da iş mahkemeleri bakar. * İşe iade davaları, iş hukukundan kaynaklanan tespit davaları, SGK ve Türkiye İş Kurumu kaynaklı uyumsuzluklar da İş Mahkemesinin görevleri arasında yer alır. İş Mahkemesinin görevleri kapsamlıdır. İzmir açısından meseleyi ele alırsak, böyle kapsamlı bir mahkemeye başvuranların İzmir iş davası avukatı ile irtibata geçip öyle hareket etmelerinde yarar vardır. İş Davası Dilekçesi Hazırlama İş hukuku kaynaklı çeşitli ihtilaflardan dolayı İş Mahkemesine dava açmak gerekebilir. Bunun için davacı kişiler kendileri dilekçe hazırlayıp mahkemeye başvurabilir. Bunun için matbu dilekçe örnekleri bulabileceğiniz gibi iş davası avukatı İzmir başlıklı bir internet taraması ile ilgili bir avukata da ulaşabilirsiniz. Kısaca dilekçenin ne şekilde hazırlanacağına değinelim. İzmir İş Mahkemesi Hâkimliğine hitaben kimlik ve adres bilgilerinizi, konu, açıklamalar, hukuki nedenler, deliller bölümlerini gerekli şekilde yazarak en sona da isteminizi belirtip dilekçenizi hazırlayabilirsiniz.
5İş Mahkemesinde Açılacak Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mu?
Esasında İş Mahkemelerine açılacak davalar için avukat tutmak zorunda değilsiniz. Eğer dilekçenizi usulüne uygun biçimde hazırlayıp ilgili İş Mahkemesine sunabilirseniz davanızı açabilirsiniz. Lakin gerekli hukuki alt yapıdan yoksunsanız hukuki destek almanız sizin menfaatinize olur. Bu konuda İzmir iş davası avukatı ile irtibata geçebilir ve gerekli adımları atabilirsiniz.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita