Hukuk Danışmanı

1Hukuk Danışmanı Nedir?
Bireylere ve kurumlara hukuksal alanda danışmanlık hizmeti sunan kişilere hukuk danışmanı denir. 4 yıllık hukuk lisans eğitimini tamamlayıp avukatlık stajı yapan ve ruhsatını alan kişiler aynı zamanda hukuk danışmanı olarak da hizmet verebilir. Hukuk danışmanı, hukuki destek sunar. Çoğunlukla şirketlere hukuki manada danışmanlık yapan hukuk danışmanları, şirketlerin hukuksal olarak karşılaştığı sorunlarla baş edebilmeleri için tecrübelerini sunarak onlara yol gösterir. Günümüzde yapılan ciddi yatırımlar ve gerçekleştirilen projeler, hukuki altyapıya sahip sağlam temeller üzerine bina edilir. İzmir hukuk danışmanı noktasında hizmet satın alınan şehirlerin başında gelir. Son yıllarda ciddi bir büyüme trendi yakalayan İzmir hukuk danışmanı ihtiyacı duyulan şehirler arasında yer alır. Hukuk danışmanları kimi zaman da şirketlerle kişiler arasında yer alan sorunlarla uğraşır. Bu sorunlarda adeta bir arabulucu fonksiyonu icra eden danışmanlar, pek çok sorunun mahkemeye gerek duyulmaksızın çözülmesine de vesile olurlar. Kısaca hukuk danışmanı; kişi ve kurumlara danışmanlık eden, yol gösteren hukuk insanlarıdır.
2Hukuk Danışmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Günümüzde icra ettikleri fonksiyon gitgide artan hukuk danışmanları, kendilerine ait özel büro açabilecekleri gibi bir firmanın bünyesinde de görev alabilir. Hukuk danışmanı İzmir bağlamında meseleyi ele alacak olursak, İzmir genelinde pek çok avukatın hukuk danışmanı olarak da özel bürolarında hizmet sundukları görülür. Hukuk danışmanları sadece yaşanmış olaylarla ilgili değil yaşanması muhtemel hukuki meselelerle de ilgilenirler. Çünkü görevleri arasında önleyici hukuk denilen öngörülebilecek meselelere dair çözüm üreten bir alan da mevcuttur. Danışmanlık verilecek kişi ya da kurumla yapılacak anlaşmanın niteliğine göre hukuk danışmanının görev ve sorumlulukları değişir. Lakin genel olarak hukuk danışmanının görevleri şu şekilde sıralanabilir: * Anlaştığı kişi ya da kuruluşla yapılan sözleşme kapsamında her türlü hukuki konuya çözüm üretmek, öneriler sunmak, * Anlaşmalı kişi ya da kurumları yapacakları işten önce bilgilendirmek ve böylece ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçmek, * Danışan kişi ya da kurumları icra, dava, şikâyet gibi konularda bilgilendirmek ve bu konulara dair gerekli yol haritasını ortaya koymak.
3Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı Nedir?
Hukuk danışmanlığı müessesi, kişi ve kurumların hak ve sorumluluklarını düzenleyen yasa ve kanunların kapsamının son yıllarda geniş bir kapsamda ele alınmaya başlaması ile ihtiyaç duyulan bir hizmet haline gelmiştir. Hukuki danışmanlık özünde, hizmet sunulacak kişi ya da kurumun madden, manen zarara uğramasına engel olmayı amaçlar. Bu bağlamda danışmanlık hizmetini iki farklı başlıkta incelemek gerekir. İlk başlığın kapsamını birey ya da kurumun işlemlerinin mevcut hukuk kuralları çerçevesinde yapılabilmesini sağlayan önleyici danışmanlık hizmeti gelir. İkinci olarak, hukuki bir zarara uğramış kişi ya da kurumun bu zararının maksimum düzeyde ortadan kaldırılmasını amaçlayan giderici danışmanlık hizmeti gelir. Hukuk danışmanı İzmir özelinde meseleyi ele aldığımızda hukuki danışmanlık hizmetleri, İzmir’de bireysel ve kurumsal olarak da tasnif edilebilir. Bu noktada bireysel hukuki danışmanlık hizmetiyle kişilerin bireylerle, tüzel kişilerle ve devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinden doğabilecek zararın önlenmesi amaçlanır. Yine aynı şekilde kurumsal hukuki danışmanlık hizmetinde de ilişkiler kaynaklı muhtemel zararlardan koruma söz konusudur. Hukuk danışmanı İzmir özelinde meseleye bu açıdan yaklaşılabilir.
4Hangi Durumlarda Hukuk Danışmanı Devreye Girer?
Hukuk danışmanı, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan hukuki meselelerde devreye girer. Çünkü kapsamlı bir hukuki alt yapının bulunduğu ülkemizde aynı zamanda yasa ve kanunlar da her an toplumun ihtiyacına istinaden değişmeler söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlarda kişi ve kurumların mesleğini özümsemiş, gerekli bilgi ve alt yapıya sahip avukatlar arasından çıkan hukuk danışmanlarına ihtiyacı ortaya çıkar. İzmir hukuk danışmanı statüsüne sahip pek çok avukatı bünyesinde barındırır. Kanunlara, içtihatlara, temyiz aşamalarına, Yargıtay sürecine hâkim, alanında uzmanlaşmış hukuk danışmanları, en sıkıntılı alanlarda devreye girerek pek çok muhtemel zararın ortaya çıkmasına engel olabilir. Ticaret hukuku alanında önemi her geçen gün artmaya başlayan hukuk danışmanları, klasik avukatlık mesleğine göre daha iyi gelirlere sahip olurlar.
5Neden İzmir Hukuk Danışmanı İnanç Balcı’dan Hizmet Almalısınız?
Hukuk danışmanı İzmir gibi metropol bir kentte hukuki danışmanlık anlamında ciddi potansiyel iş imkanlarına sahip olabilir. Günümüzde iş kollarının ve ticari faaliyetlerin çeşitlenmesi ve farklılıklar göstermesi, kişi ve kurumların çok çeşitli alanlarda uzmanlaşmasını gerektirir. Ancak her ne kadar uzmanlaşmak için uğraşılsa da hukuki zeminde eksik kalınabilir. Hukuki konular açısından çözüm ve önerilere ihtiyacınız olabilir. Tam da bu noktada İzmir hukuk danışmanı İnanç Balcı, size yardımcı olabilir. İdealist ve azimli bir hukukçu olan İnanç Balcı, hukukun hemen her dalında ulusal ve uluslar arası hizmet vermektedir. Avukatlık mesleğinin özünde güven duygusu olduğu gerçeğini göz önünde bulunduran avukat İnanç Balcı, şeffaf ve hesap verilir tarzda bir hizmet sunmaya özen gösterir. Hukukun hemen hemen her alanında kendini geliştirmek için çaba gösteren ve iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan avukat İnanç Balcı, çeşitli mahkemelerde bilirkişi sıfatıyla da görev almıştır. İnanç Balcı ve hukuk bürosu, İzmir hukuk danışmanı denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alır. Bu bağlamda firma ve şahısların iş hayatlarında her türlü hukuki belgelerinin hazırlanması, gerektiğinde hukuki eğitimlerin verilmesi gibi pek çok hizmeti başarıyla sunan İnanç Balcı’dan hukuk danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita