Diğer Avukatlık Faaliyetleri

1Genel olarak
Tanıma ve Tenfiz Davaları;
 • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan davalar: yurt dışından vekâlet alınarak gelmenize gerek kalmadan çözülmektedir.
Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan davalar: yurt dışından vekâlet alınarak gelmenize gerek kalmadan çözülmektedir.
2Eşya-borçlar-ticaret hukuku
İdare Hukuku;
 • İdari davalar, idari işlemin iptali - tam yargı davaları (idarenin haksız işlem ve eylemlerinden doğan zararların tazmini ve tahsili),
İcra İflas Hukuku;
 • Her türlü alacakların bireysel ve kurumsal düzeyde tahsili (icra işlemleri)ve bundan doğan tüm davalar(çek, senet, sözleşme, mahkeme ilamı vs. den doğan alacakların tahsili),
Eşya Hukuku;
 • Her türlü tapu davaları,
 • Yolsuz tescil-terkin iptali,
 • Mülkiyet Zilyetlik MK-1025, istihkak, ecrimisil, arazi uyuşmazlıkları, irtifak kurulması vb.
 • El atmanın önlenmesi(men-i müdahale) davaları,
 • Tapu iptali, tescil,
Borçlar Hukuku;
 • Her türlü kaza, yasa dışı saldırı, eylem, suçtan doğan zararlar, haksız fiil, trafik kazası vb. olaylardan doğan maddi - manevi tazminat davaları,
 • Muvazaa nedeniyle iptal - (hileli işlemlerin iptali)
Ticaret Hukuku;
 • Ticari uyuşmazlıklardan doğan her türlü dava,
 • Sigorta Hukuku, rücu davaları,
 • Kıymetli Evrak Hukuku,
 • Bankacılık,finans Hukuku,
 • Marka patent, fikri haklara müdahale, taklit korsan ürünler ile ilgili davalar,
 • Haksız rekabetten doğan davalar,
 • İhtiyaç duyulan her türlü konuda Türkçe ve İngilizce sözleşme hazırlanması,
 • İhtiyaç duyulan konularda, noter ihtarnamesi, ihbarname vb. evrakların hazırlanması,
 • Sair hukuki sorun ve ihtilaflar olarak sıralanabilir.
   
3Detaylı inceleme,deneyim ve istenen sonuçlar
Genel olarak hukuk ve avukatlık işlemlerinizin, hizmetlerinizin tamamına erişebileceğiniz profesyonel ve geniş bir kadroya sahip olmamızın avantajlarını doğru zamanda hissedebileceğiniz gibi; eşsiz bir deneyim ve güvenlik şansı da sizlere verilecek olan unsurlar içerisinde olacaktır. Daha kaliteli hizmetler alabilmeniz ve karşılaşacağınız her türlü sorundan direkt olarak kurtulabileceğiniz bir yapıya erişmenizi kolaylaştıracak en iyi deneyim fırsatı sayesinde, sizlerde hukuk konusunda hem açılan davalarda, hem de dava açma konusunda deneyim sahibi olabilirsiniz. Bireysel veya Kurumsal olarak hizmetler almanızın mümkün ve olağan olduğu hukuk büromuz olanaklarını en iyi şekilde kullanarak, aradığınız en doğru zamanlara erişmenin farkını ve doğru fırsatlarını değerlendirmenin de avantajlarını sürekli elde etmeniz mümkün olacaktır.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita