Ceza Avukatı

1Ceza Avukatı Nedir?
Ceza hukuku alanındaki davalara bakan avukatlara ceza avukatı denir. Aslında ülkemizde avukatlık mesleğinde resmi olarak bir branşlaşma söz konusu değildir. Ancak avukatların yoğunlukla baktığı dava türüne göre böyle bir ayrım halk arasında yapılır. Ceza davalarına giren avukatlar ceza avukatı şeklinde isimlendirilir. Bu makalemizde de konuyu daha anlaşılır biçimde aktarabilmek için İzmir ceza avukatı İnanç Balcı özelinde ele alacağız. Ceza avukatı, kişilerin özgürlüğü ve mağdur hakları noktasında toplumdaki en hassas meselelerle uğraşır. Ağır ceza avukatlığı bu yönüyle önemlidir. Müdafi olarak adlandırılan ceza avukatı, ceza yargılamasında şüphelinin haklarını koruyup onu yargılama esnasında temsil eden kişidir.
2Ağır ceza avukatı hangi davalara bakar?
Ceza hukuku, kişilerin işlemiş oldukları hatalı eylemler ya da uğradıkları haksızlıklar neticesinde karşı karşıya kalacakları durumu belirler. Her iki durumda da hukuk sisteminden faydalanıp daha iyi savunma hazırlayabilmek için bir ceza avukatına ihtiyaç duyulur. Ceza avukatı, bir haksızlıkla karşılaşıldığında ya da suç işlendiğinde eylemden etkilenen kişilerin haklarını savunmakla görevlidir. Dolayısıyla ceza avukatı bu tip davalara bakar. Böyle bir ceza davasında bu konuda yetkin avukatların duruşmalarda yer aldığı görülür. İzmir için meseleyi ele aldığımızda, ceza davanız İzmir’de ise İnanç Balcı ceza avukatı İzmir şeklinde anahtar kelime grubuyla yapılacak bir aramayla ceza avukatı İnanç Balcı ile ilgili net ortamında bilgi edinebiliriz.
3Ceza Davası Nedir?
Ceza davası, savcılık makamının hazırladığı bir iddianame ile suç işlenildiği hususunda yeterli şüphe bulunan kişiler hakkında yargılama yapılabilmesi adına açılan kamu davasıdır. Bütün ceza davaları, kamu davası olarak görülür. Çünkü buna dair savcılık şartları oluştuysa savcılık makamı dava açmak zorundadır. Ceza davalarına ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri bakar. Bu genel mahkemeler dışında suçun mahiyetine göre çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi özel mahkemeler de ceza davalarına bakar. Ceza davalarında soruşturma aşamasındaki işlemlere dair kararlar Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilir. İzmir’de böyle bir dava konusunda İzmir ceza avukatı İnanç Balcı ile irtibata geçip gerekli hukuki danışmanlığı alabilirsiniz.
4Ceza Davası Nasıl Açılır?
Ceza davası, suç işlendiğine dair yeterli şüphe varsa açılan davalardır. Suç işlediği hususunda yeterli şüphe olan kişilerin aleyhinde kovuşturma yapılması için ceza davası açılır. Ceza davası, cumhuriyet savcılığı tarafından açılabilir. Bir müşteki mevcutsa ve suçla ilgili savcılık makamına şikâyet hakkını kullandıysa ya da kendiliğinden araştırma yapılabilecek bir suç işlendiyse ilgili cumhuriyet savcısı soruşturma yaparak kamu davası açmaya yer olup olmadığını araştırır. Savcı, suç işlendiğine dair yeterli bilgi ve belge edindiğinde ağır ceza mahkemesi ya da asliye ceza mahkemesi nezdinde dava açabilir. İddianame hazırlayarak ilgili ceza mahkemesine sunar. Ceza mahkemesinde iddianamenin kabulü neticesinde yargılama süreci başlar. İnanç Balcı ceza avukatı İzmir ve civarı ceza mahkemelerinde görev alan yetkin bir hukukçu olarak sizlere ceza davası süreçlerinde yardımcı olabilir.
5Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?
Avukat, sanığın hukuki olarak yanında bulunan temsilcidir. Savunmanın hukuki yönüyle sanığın yanında yer alır. Savunduğu kişinin yerine beyanda bulunması, onun yerine geçip olayı anlatması söz konusu değildir. Yargılanan kişi, yargılandığı olaya dair bilgi ve görgüsünü mahkeme heyetine kendisi aktarmak zorundadır. Ceza avukatları ancak sanığı temsil noktasında bilgi, belge ve delil sunabilir. Olayı aydınlatmak adına müşteki ve tanıklara soru sorabilir.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita