Boşanma Avukatı

1Boşanma Nedir?
Hayatın içinde yer alan olgulardan bir olan boşanma, şiddetli geçimsizlik ya da benzeri bir durum neticesinde kişilerin evlilik akdine son verme işlemidir. Bu yönüyle medeni hukukun ilgilendiği konular arasında yer alır. Boşanma süreci çiftleri yıpratan zorlu bir süreç olarak görülür. Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır. a) Anlaşmalı Boşanma: Anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma protokolü ile evliliğin sona erdirildiği bir dava türüdür. Nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı gibi hususlar boşanma avukatı tarafından hazırlanacak bir protokolle belirlenirse hak kaybının önüne geçilebilir. b) Çekişmeli boşanma: Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasının aksine tarafların yukarıda belirtilen hususlarda anlaşmazlığa düşmeleri neticesinde dava duruşmaları ile devam eden ihtilaflı boşanma türüdür. Bu davalara tarafların katılmasına gerek yoktur. Kişiler bir boşanma avukatı vasıtasıyla duruşma ve davasını takip ettirebilir. Zor olan bu süreçte bir avukat desteği önemlidir. İnanç Balcı izmir boşanma avukatı, bu süreçte size gerekli hukuki desteği sağlayabilir.
2Boşanma İçin Avukat Gerekli mi?
Esasında boşanma davası için hazırlanacak bir dilekçe ile aile mahkemesine başvurulabilir. Ancak hassas bir mesele olan boşanma işleminde tarafların haklarının korunması adına yapılacak bir protokol için bir avukat desteği gerekir. Bu konuda uzman olan bir boşanma avukatı ile meseleyi çözmek daha az emek ve zaman kaybı sağlar. İnanç Balcı boşanma avukatı İzmir için hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında size destek sağlayabilir.
3Boşanma İçin Nereye Başvurulur?
Türk Medeni Kanuna göre boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan altı ay önce son defa birlikte oturulan şehirdeki aile mahkemesine başvurularak açılır. Eğer bulunan yerde aile mahkemesi yoksa davaya bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabilir.
4Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanmak isteyen kişi, Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma sebeplerinden en az birini sebep göstererek hazırlayacağı dilekçe ile kendisinin veya eşinin yerleşim yeri ya da son altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesine başvurur. Hazırlanan dilekçe gerekli evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna verilir. Gerekli harç ve masraflar ödenerek işlem başlatılabilir. İnanç Balcı izmir boşanma avukatı, boşanma davasının bütün süreçleri hakkında sizi aydınlatıp size yardımcı olabilir.
5En Hızlı Nasıl Boşanılır?
Evlilik müessesini devam ettirmek istemeyen çiftler, boşanmaya karar verdikten sonra nafaka, tazminat, çocukların velayeti ve kişisel malvarlıkları konusunda anlaştıkları takdirde boşanma süreci en hızlı biçimde ilerler ve sona erer. En hızlı boşanma bu şekilde gerçekleşebilir.
6Boşanma İşlemleri Nelerdir?
Bahsedildiği üzere boşanma işlemleri, Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma sebeplerinden birisinin mevcudiyeti ile çiftlerden birinin dilekçe ve gerekli belgelerle aile mahkemesine başvurması ile başlar. Bunun devamında mahkeme süreci devreye girer. Mahkemenin gidişatına göre anlaşmalı ya da çekişmeli biçimde boşanma işlemi gerçekleşir. İnanç Balcı boşanma avukatı İzmir ve civarındaki boşanma davalarında bu işlemleri sizin için takip edebilir.
7Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?
Ülkemizde çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 1-2 yıl sürer. Boşanma sebebi ile ilgili öne sürülen olgular yeterince delillendirilmiş ve ispatlanmış ise boşanma davası kısa sürer. Ayrıca çiftler boşanma noktasında anlaşıp bir protokol dâhilinde hareket ederlerse de boşanma işlemi kısa sürede gerçekleşebilir.
8Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?
Boşanma davası açma ücreti esasında yargılama giderleri ve başvuru harcından ibarettir. Yargılama giderleri; tanık sayısı, deliller ve davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık gösterir. İnanç Balcı izmir boşanma avukatı, süreçle ilgili size bilgi verebilir.
9Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Boşanma davası için bir dilekçe hazırlamanız bu dilekçeye nüfus cüzdanı fotokopiniz ve mevcut delilleri eklemeniz gerekir. Ayrıca hem davacı eşin hem de davalı eşin dava ve cevap dilekçelerinde belirttikleri delilleri somutlaştırmaları beklenir. Bunun yerine getirilmemesi davanın çok uzamasına neden olur. İnanç Balcı boşanma avukatı İzmir ve civarında görülecek boşanma davaları için size yol gösterebilir.
10Boşanma Nasıl Olur?
Boşanma işlemi Türk Medeni Kanununca düzenlenmiştir. Kanuna göre boşanma hâkim kararı ile gerçekleşir. Aile mahkemesinin vereceği kararın kesinleşmesiyle birlikte karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kayıtları düzeltilir.
11Boşanma Davası Nasıl Düşer?
Hukuk literatüründe davanın düşmesi genellikle ceza davaları için kullanılan bir tabirdir. Bu manada boşanma davasının düşmesi, davanın takip edilmemesi veya davadan feragat edilmesi ile gerçekleşir. Eğer davacı davasından vazgeçmiyor ya da tarafların bir anlaşması mevcut ve hızlı biçimde davanın sonuçlanması isteniyorsa bir boşanma avukatına başvurulması en makul yoldur. İnanç Balcı izmir boşanma avukatı, bu konuda size gerekli hukuki danışmanlık hizmetini sunabilir.
12İzmirin en iyi boşanma avukatı kim?
Ülkemizde pek çok yerde olduğu gibi günümüz şartlarında İzmir’de de pek çok aile birlikteliğini sonlandırmak için boşanma tercihine başvurmaktadır. Boşanma süreci hazırlanacak bir dilekçe ile başlatılabiliyor ancak pek çok ihtilaflı mesele ortaya çıktığı için hukuki destek almak gerekebiliyor. İyi bir boşanma avukatı bu konuda kişilere yardımcı olabilir. Aslında iyi bir boşanma avukatı, tecrübe sahibi olan ve kişilere en etkin ve hızlı çözüm yolu gösterecek kişi olarak ifade edilebilir. İnanç Balcı boşanma avukatı İzmir içerisinde bu konuda size gerekli hukuki desteği sağlayabilir.
Bize Ulaşın
close slider

0 506 907 82 24
Harita